Is leiderschap aanleerbaar?

Gepubliceerd op 16 februari 2024 om 15:26

Jan Syryn, deelnemer aan de meest recente editie van Kamp Waes, moest het programma verlaten. Hij zag zichzelf als een geboren leider en eiste die plaats ook op in de groep, maar de groep dacht daar toch even anders over. Hij werd naar huis gestuurd.

De aflevering deed de vraag rijzen of er iets bestaat als “geboren leiders”, en of leiderschap aanleerbaar is. In dit artikel komen enkele experts aan het woord die hun licht laten schijnen over de vraag. Het antwoord op de vraag is eenvoudig: ja, leiderschap is aanleerbaar. Maar het loopt niet van een leien dakje. Er komen namelijk heel wat complexe competenties bij kijken die je niet leert van de ene dag op de andere en die bij de ene al wat meer in het verlengde liggen van karakterkenmerken dan bij de andere: verschillende meningen kunnen samenbrengen, besluitvaardig zijn, “leading by example”, zelfzeker zijn én rekening kunnen houden met anderen, omgaan met je eigen onzekerheden, duidelijk communiceren, mensen motiveren, structuur brengen in chaos…

 

De kern van leiderschap dat stap voor stap mensen in beweging brengt, is zelfleiderschap. Wie niet voldoende authentiek overkomt en zichzelf minder goed doorgrondt, zal minder sterk staan als leider dan iemand van wie teamleden vinden dat zij of hij consequent handelt volgens wie zij of hij is. En je staat nu eenmaal maar zo sterk als leider binnen een team, als je perceptie. 

Dit is een proces dat jaren in beslag neemt, maar het goede aan de zaak is dat je vaak reeds effecten begint te merken vanaf de eerste stappen die je hierin zet.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.